Działania w związku z wojną w Ukrainie

Działania w związku z wojną w Ukrainie

Materiały szkoleniowe dostosowane do wspierania biur krajowych i partnerów w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy

Centrum kształcenia dla sektora humanitarnego (Response Learning Hub) zawiera skoordynowany centralny zbiór bezpłatnych materiałów szkoleniowych stworzonych z myślą o poszerzaniu wiedzy i umiejętności lokalnych podmiotów na potrzeby holistycznego reagowania na kryzys w Ukrainie. Materiały szkoleniowe dostarczane są przez członków grupy zadaniowej ds. wzmacniania potencjału, finansowanej przez DEC/UK Aid, w tym Save the Children, Humanitarian Leadership Academy, RedR, International Medical Corps, PLAN International oraz jej partnerów.

Wybuch wojny w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r., w połączeniu z dziewięcioletnim konfliktem na wschodzie kraju, doprowadził do wysiedlenia 19,3 miliona osób.

Sektory pomocy humanitarnej i społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie i w Europie Wschodniej były silne, ale ich działania – rozbieżne. W związku z tym międzyagencyjna grupa zadaniowa ds. wzmacniania potencjału przyjęła w swoich działaniach skoordynowane podejście, aby zapewnić właściwe wsparcie na rzecz krótkofalowych potrzeb lokalnych wolontariuszy i podmiotów na pierwszej linii reagowania.  

Grupa zadaniowa ma również na celu mapowanie i informowanie o potrzebach i możliwościach edukacyjnych oraz pomoc w zakresie uczenia się, wiedzy technicznej i rozwoju. Tworzy bardziej długofalowe podejście, które wspiera lokalnie powstające inicjatywy i pomaga przenieść potencjał radzenia sobie z kryzysem na tych, którzy są najbardziej dotknięci i najlepiej przygotowani do interwencji humanitarnej.