Najbardziej Aktualny Zbiór Materiałów Wspomagających Globalne Akcje Humanitarne

Podczas katastrofy należy reagować skutecznie, aby jak najlepiej pomagać osobom najbardziej potrzebującym. Centrum wiedzy nt. reagowania (Response Learning Hub) to skoordynowany centralny katalog przydatnych zasobów edukacyjnych, których celem jest wspieranie wszystkich osób zaangażowanych w działania w sytuacjach kryzysowych. Jeśli jesteś wolontariuszem, pracujesz w lokalnej lub krajowej organizacji charytatywnej lub zawodowo zajmujesz się pomocą humanitarną, w naszym centrum wiedzy znajdziesz najbardziej aktualne materiały edukacyjne i informacje na temat wszystkiego, co wiąże się z działaniami humanitarnymi i utrzymywaniem gotowości do działania. 

Ludzie mogą nie być przygotowani na nadejście katastrofy, zaś organizatorom pomocy humanitarnej może brakować doświadczenia, by skutecznie zareagować w danej sytuacji kryzysowej, ponieważ każdy kryzys przebiega inaczej. Osoby niosące pomoc humanitarną i wspierające ludzi dotkniętych katastrofą znajdą tu wiedzę przydatną w różnych kontekstach i sytuacjach kryzysowych.

Zasoby dostępne w niniejszym Centrum odpowiadają na wyzwania pojawiające się w ciągu pierwszych 6 miesięcy po wystąpieniu sytuacji kryzysowej; pozwalają także na przygotowanie się na wypadek sytuacji kryzysowej przed jej wystąpieniem i umożliwiają osobom zaangażowanym w stosowne działania uzyskanie dostępu do zasobów wiedzy i szkoleń.

Nawigacja po stronie odbywa się poprzez wyszukiwanie zasobów edukacyjnych według tematów oraz korzystanie z łączy powiązanych bezpośrednio z konkretną formą reagowania, w którą jesteś zaangażowany. Omawiamy tu szereg kwestii niezbędnych podczas reagowania, takich jak bezpieczeństwo dzieci, programowanie operacyjne, kluczowe zagadnienia humanitarne, zasady humanitarne, zarządzanie finansowe, logistyka, bezpieczeństwo i ochrona, kształcenie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie, MEAL [Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning – monitorowanie, ocena, odpowiedzialność i nauczanie] itp.)