Răspuns la criza din Ucraina

Răspuns la criza din Ucraina

Resurse de învățare concepute pentru a oferi suport organizațiilor regionale și partenerilor în răspunsul la criza refugiaților din Ucraina

Response Learning Hub pune la dispoziție un catalog centralizat de resurse de învățare gratuite, adaptate pentru a dezvolta cunoștințele și competențele necesare actorilor locali pentru a interveni în mod holistic la criza din Ucraina. Resursele sunt furnizate de membrii Grupului operativ de consolidare a capacităților, finanțat de DEC/UK Aid, printre care se numără Salvați Copiii, Humanitarian Leadership Academy, RedR, International Medical Corps, Plan International și partenerii săi.

Începutul războiului din Ucraina pe 24 februarie 2022, exacerbat de nouă ani de conflict în estul țării, a făcut ca 19,3 milioane de persoane să fie afectate de strămutare.  

Sectorul umanitare și cel al societății civile din Ucraina și din Europa de Est erau puternice, dar disparate. Astfel, Grupul operativ interinstituțional de consolidare a capacităților operează folosind o abordare coordonată, în vederea asigurării unui sprijin bine poziționat pentru a răspunde nevoilor pe termen scurt ale voluntarilor locali și ale personalului care asigură prima intervenție.  

Pe lângă aceasta, grupul operativ își propune să identifice și să facă schimb de informații privind nevoile și oportunitățile de învățare și să ofere resurse de învățare, expertiză tehnică și sprijin pentru dezvoltare. Aceasta constituie o abordare pe termen mai lung care sprijină inițiativele ce apar la nivel local și duce la transferarea competențelor de gestionare a crizelor către cei mai afectați și mai bine plasați pentru a interveni.