Serie edukacyjne

Chcemy dać Ci w pewność siebie i umiejętności pozwalające na ratowanie i ochronę życia oraz minimalizowanie cierpienia w sytuacjach kryzysów humanitarnych

Każdy z przedstawionych poniżej programów edukacyjnych zawiera linki do zasobów edukacyjnych odnoszących się do konkretnych treści/tematów w przedstawionych obszarach. Znajdziesz tu moduły e-learningowe, zasoby szkoleniowe, materiały instruktażowe oraz ramy kompetencji.